สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง
หมู่ 1 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ : 0-3851-6152 โทรสาร : 0-3851-6152 อีเมล์ :
admin@khlongpreng.go.th
Powered By WNT.CO.TH