ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเปรง 

 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 25 กิโลเมตร มีพื้นที่

รับผิดชอบรวม 12 หมู่บ้าน

 

เนื้อที่

                 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง มีเนื้อที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ 37.221 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 23,366 ไร่

 

ภูมิประเทศ

               สภาพโดยทั่วไปของตำบลคลองเปรง พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำในลำคลองไหลผ่านตลอดปี จึงเป็นพื้นที่เหมาะกับการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค แต่ลำคลองที่ใช้ในการเกษตรบางหมู่บ้านก็ต้องรอฤดูฝน บางหมู่บ้านก็มีลำคลองเป็นแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร ซึ่งมีปริมาณน้ำเพียงพอแต่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเพราะลำคลองในตำบลคลองเปรงเป็นทางระบายน้ำ ซึ่งผันมาจากกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง

                   ทิศเหนือ       ติดต่อกับ         ตำบลหนามแดง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

                   ทิศใต้    ติดต่อกับ         ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

                  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

                   ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ         ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัด

 

จำนวนหมู่บ้าน

                 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง ประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง ๆ จำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้

                 หมู่ที่ 1. บ้านคลองเปรง           หมู่ที่ 2. บ้านคลองประเวศน์

                  หมู่ที่ 3. บ้านคลองประเวศน์    หมู่ที่ 4. บ้านคลองจระเข้น้อย

                  หมู่ที่ 5. บ้านเกาะดอน            หมู่่ที่ 6. บ้านคลองขวาง

                  หมู่ที่ 7. บ้านคลองเปรง           หมู่ที่ 8. บ้านสมอเซ

                  หมู่ที่ 9. บ้านสมอเซ                หมู่ที่ 10. บ้านสมอเซ

                  หมู่ที่ 11. บ้านคลองเปรง         หมู่ที่ 12. บ้านใหม่ตลาดเปร็ง

                

         

 

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรในตำบล ณ วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ประชากรทั้งสิ้น 10,476 คน

แยกเป็น ชาย 5,164 คน หญิง 5,312 คน

แยกออกเป็นหมู่บ้านได้ ดังตารางต่อไปนี้

 

alt 

จำนวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง

                      จำนวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง มีทั้งสิ้น 12 คน สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชน เป็นชาย 11 คน เป็นหญิง 1 คน

 

สภาพสังคม

               1.การศึกษา

                      1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
                      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดเปร็ง หมู่ 1 ตำบลคลองเปรง 
                      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าคลองใหญ่ หมู่ 2 ตำบลคลองเปรง 
                      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจระเข้น้อย หมู่ 4 ตำบลคลองเปรง 

                      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าลาดน้ำขาว หมู่ 6 ตำบลคลองเปรง 

                       -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมอเซ หมู่ 8 ตำบลคลองเปรง 

                      1.2 โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง

                       - โรงเรียนตลาดเปร็ง (น้อยใจบุญอุทิศ) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเปรง 

                        - โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเปรง 

                        - โรงเรียนวัดจระเข้น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเปรง        
                         - โรงเรียนบ้านเกาะดอน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเปรง 
                         - โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเปรง 
                         - โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเปรง 

                      1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

                        - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี (สอนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6)            

                      1.4 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง          

                        - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเปรง              

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

             - ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านดอนทอง หมู่ที่ 3

             - ศูนย์ อปพร.ตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านดอนทอง หมู่ที่ 3

 

การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้า       ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน ปัจจุบันในเขตตำบลคลองเปรงมีไฟฟ้าใช้ ทุกหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

           แหล่งน้ำที่สำคัญ จำนวน 12 แห่ง ดังนี้

                  (1) คลองประเวศน์บุรีรมย์                  (7) คลองเสรีประชา

                   (2) คลองเปรง                                 (8) คลองลำรางกัญชา             

                   (3) คลองจรเข้น้อย                           (9) ลำบึงสมอเซ 

                   (4) คลองลำรางปีกนก                       (10) คลองดอน

                   (5) คลองปากบึงสมอเซ                     (11) ลำบึงวัดเปร็ง                           

                   (6) บึงลาดน้ำขาว                             (12) บึงเลียบทางรถไฟ

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          - บ่อน้ำบาดาล 11 แห่ง

         - ระบบประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง

       

 

ศักยภาพของท้องถิ่น

ฝ่ายการเมือง ประกอบด้วย        

         คณะผู้บริหาร 4 คน

         สมาชิกสภา อบต. 12 คน

       

 

 

        

        

        

 
 
 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

 

 

คุณพึงพอใจอบต.คลองเปรง ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1225
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้5962
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้12930
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว34781
mod_vvisit_counterเดือนนี้209409
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว686374
mod_vvisit_counterทั้งหมด1406779

We have: 35 guests online
IP: 3.235.188.113
วันนี้: ก.ย. 26, 2023QR Code
อบต.คลองเปรงลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-6152 โทรสาร : 0-3808-8221


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล