วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต.คลองเปรง

1. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง

“ ตำบลคลองเปรงน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตมั่นคง ”

2. พันธกิจ

1 . ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

2 . ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น ตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 . มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา เด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4 . จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5 . พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนภายในตำบล

6 . พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในทุกๆ ด้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

3.1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

3.1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3.2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

3.3.2 แผนงานเกษตร

3.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

3.4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

3.4.2 แผนงานการศึกษา

3.4.3 แผนงานสาธารณสุข

3.4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

3.4.5 แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3.4.6 แผนงานงบกลาง

3.4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

3.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรม การท่องเที่ยว และกรขนส่ง

3.5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.5.2 แผนงานการเกษตร

3.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

3.6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

3.6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้89
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้83
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้435
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว974
mod_vvisit_counterเดือนนี้89
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3148
mod_vvisit_counterทั้งหมด346850

We have: 8 guests, 1 bots online
IP: 3.239.129.52
วันนี้: มิ.ย. 01, 2023


QR Code
อบต.คลองเปรง


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-6152 โทรสาร : 0-3808-8221


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล