ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดแทนถนนลาดยางเดิม ถนนซอย รพ.สต.คลองเปรง หมู่ที่ 12

พิมพ์

ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดแทนถนนลาดยางเดิม ถนนซอย รพ.สต.คลองเปรง หมู่ที่ 12

-ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 10 กันยายน  พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

Attachments:
Download this file (PK CC M12.pdf)PK CC M12.pdf[ ]508 Kb